Filter
      Grunnlagt av den franske tennislegenden René Lacoste, fire ganger internasjonal mester og beste spiller i 1926-1927, henter Lacoste-merket inspirasjon fra sportsverdier av høy standard, fair play og dristighet. Vi gir disse verdiene gjennom generasjonene og dyrker eleganse som en måte å være og oppfinne ens liv på.